Партньори по проекта

Консорциумът на проекта, включва шест партньори от Великобритания, България, Финландия, Исландия, Италия и Испания. Координатор на проекта е Aspire-igen, най-голямата организация за обучения и кариерно ориентиране в Йоркшир и региона Хамбър във Великобритания.

Aspire-igen.webp

Групата Aspire-igen е социално предприятие с нестопанска цел с над 25 години опит в предоставянето на услуги за кариерно ориентиране и обучение на уязвими групи. Участник в над 75 международни проекта от 1992 г. насам, екипът за изследвания и разработки предоставя новаторски ресурси, обучения и инструменти, които отговарят на нуждите на съвременното кариерно ориентиране, образование и възможности за наемане на работа. Aspire-igen е призната от Европейската комисия като център за високи постижения, заради подкрепата си в разработването на политики за кариерно ориентиране на ниво ЕС в качесвтото си на Еврогайдънс център на Обединеното кралство.

 

cesie-logo.png

CESIE е организация с нестопанска цел, насърчаваща културното, социалното, образователното и икономическото развитие на местно, национално, европейско и международно ниво. Създадена в Палермо (Италия) през 2001 г. и вдъхновена от работата на Данило Долчи, CESIE допринася за растежа и развитието чрез активното участие на хората, гражданското общество и институциите, като фокусира своята работа върху изследването на социалните нужди и предизвикателства, както и на използване на иновативни подходи за обучение. Призната от Европейската комисия като Европейска Неправителствена Организация и подкрепена от Рамковото споразумение за партньорство с ГД „Образование и култура“, CESIE активно свързва научните изследвания и тяхното прилагане, чрез използването на формални и неформални методологии за обучение. Организационно структурата е разделена на 6 тематични звена, които работят в сътрудничество и ръководят дейности в своите специфични области: висше образование и научни изследвания; Права и правосъдие; Възрастни; Миграция; Училище; Младежи. Звената се поддържат на 3 географски нива(местно, европейско и международно) и от 4 офиса за корпоративни услуги (Видимост и комуникация, Мрежа, HR, Финанси). CESIE има седалище в Палермо и местни клонове в Индия, Непал и Сенегал.

 

Fundacion INTRAS logo.png

INTRAS е организация с нестопанска цел, основана през август 1994 г., която се занимава с висококачествени изследвания и интервенции в областта на психичното здраве. INTRAS оперира главно в провинция Валядолид и провинция Замора, с 10 различни центъра (пред-професионални работилници, дневни центрове, социални домове, защитени жилища и др.). През 2018 г, екип от 264 професионалисти (психиатри, психолози и професионалисти в социалната и образователна област, провеждащи изследвания, обучение и клинична практика.) са посетихли 2.065 души. Основната целева група, с които INTRAS работи са хора, страдащи от тежки и продължителни психични заболявания, но организацията също така извършва дейности и предлага услуги за инвалиди и хората, изложени на риск от социално изключване като цяло. Развитието на услугите и програми на организацията се основава на подхода за възстановяване, като по този начин се дава възможност на потребителите да живеят самостоятелно и уверено, като се имат предвид техните потенциални желания и им се предоставят терапевтични и тренировъчни програми. Организацията разработва дейности и предлага различни услуги за целеви групи като психосоциални и трудови рехабилитационни програми, професионално обучение, пред-професионални работилници, както и консултации и кариерно ориентиране / коучинг.

 

Finland_Learnmera logo.webp

Learnmera Oy е частна организация, предоставяща езиково обучение и превод в по-широкия район на Хелзинки. Организацията предлага уроци по бизнес език, преводи и коректорски услуги. Предлаганите езикови курсове са на основните скандинавски и европейски езици, както и курс за начинаещи на английски, фински, шведски, френски, немски и руски. Learnmera Oy има значителен опит в създаването на образователни ресурси, създаването на уебсайтове и изграждането на приложения, както и онлайн курсове за професионално обучение. Безплатните онлайн езикови обучения и културни материали в интернет, които организацията предлага, са имали стотици хиляди изтегляния и до днес. От 2008 г насам, Learnmera Oy участва активно в различни европейски проекти. В допълнение към гореспоменатите услуги, Learnmera предоставя и IT услуги, специално насочени към корпоративни клиенти и институции, които искат да подобрят своя интерфейс и присъствие в социалните медии.

www.learnmera.com

www.thelanguagemenu.com

Veronica Gelfgren

veronica@learnmera.com

+358 45 169 5454

 

bfe-logo.jpeg

Фондацията е признат лидер в областта на ученето и професионалното ориентиране през целия живот в България, с многобройни инициативи, които имат траен положителен ефект върху заетостта и конкурентоспособността на гражданите. От 2005 г. досега:

• ФБО представлява международната сертификационната програма GCDF, по която е обучила и сертифицирала над 1 000 кариерни консултанти;

• изгради мрежа от 37 университетски кариерни центъра;

• подпомогна създаването на регионални центрове за кариерно развитие за ученици и заети лица;

• Пилотира училищни клубове за кариера, които бяха умножени на национално ниво от Министерството на образованието като модел за професионално ориентиране в училище;

• участва в разработването на Националната интерактивна учебна програма за кариерно ориентиране в училище;

• разработи методология за стажове, която се прилага в публичната администрация, висшето образование и частните фирми;

• проведе национални проучвания по теми, насочени към кариерното ориентиране и уменията за заетост сред младите хора и студентите;

• координира и участва в повече от 40 европейски и национални проекта, насочени към лично и кариерно развитие, предприемачество, социално включване и иновативни методи на обучение.

 

hugarafi.jpg

Hugarafl ( Mindpower) е исландска неправителствена организация, основана през 2003 г. от хора с широки лични и професионални познания в системата на психичното здраве. Те имат общата цел и желание да променят системата за психично здраве в Исландия и да я направят по-добра. Всичко, което Hugarafl прави, се решава от хора, преживели емоционални страдания и/или имащи професионален опит с такива хора. Организацията се стреми да създаде подкрепяща среда, която насърчава личното възстановяване на хората, преживели травми и техните близки. Уникалността на Hugarafl е в индивидуалният подход и сътрудничеството между хора с личен опит и хора с професионален такъв. Работата на Hugarafl се основава на идеологията за овластяване на Джуди Чембърлин и парадигмата за овластяване на възстановяването, изцелението и развитието на Даниел Фишър. Някои от дейностите на Hugarafl са: Група за подкрепа между равни за чуващи гласове; Групи за подкрепа между равни; Подкрепа за приятели и семейства; Подкаст за психичното здраве; Йога; Овластяване в група за 18 - 30 годишни; Международни съвместни проекти; Писане на статии, медийно отразяване и законодателен принос; Конференции, лекции и семинари; Арт терапия; Терапия и консултации.

 

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

Mental Health+ е проект на Erasmus+


Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2019-1-UK01-KA202-062036. Този уебсайт отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.